Sprzęt i części zamienne dla górnictwa i ich specyfika

Bez względu na to, czy pod ziemią ma pracować wiertarka, czy też inny sprzęt, warto pamiętać o tym, że musi on spełniać szczególnie wyśrubowane normy. Z jakimi zagrożeniami należy więc się liczyć i jakie aktywności powinny być podejmowane, aby im przeciwdziałać?

Metan i wiele więcej

Sklepy, w których oferowane są rozwiązania takie jak sprzęgło oraz inne części zamienne do maszyn górniczych, kładą nacisk przede wszystkim na to, aby wszystkie oferowane w nich rozwiązania mogły bez przeszkód pracować w środowisku, w którym zagrożenie wybuchem wydaje się szczególnie duże. Warto mieć jednak na uwadze to, że wysokie stężenie metanu nie jest jedynym problemem. Wiertarka i inne narzędzia do wiercenia muszą być też odporne na pracę w wysokich temperaturach, a jednocześnie powinny być obsługiwane na tyle instynktownie, aby nie stanowiły zagrożenia dla osób korzystających z nich. W renomowanych punktach sprzedaży nie ma zresztą mowy o takich elementach asortymentu, które nie posiadałyby odpowiednich atestów.