Niezbędne komponenty w układach pneumatycznych

Szybkozłącza pneumatyczne to urządzenia zapewniające integrację różnych elementów układu pneumatycznego.

Szybkozłączki do pneumatyki Atlas Copco – niezastąpione rozwiązanie

Szybkozłączki do pneumatyki sygnowane przez Atlas Copco, dostępne w ofercie Normapress, są praktycznie niezastąpione w układach zasilanych sprężonym powietrzem lub innymi gazami. Urządzenia te różnią się od siebie kilkoma kryteriami: maksymalnym ciśnieniem roboczym, średnicą nominalną, materiałem wykonania.

Specjalistyczne rozwiązania najwyższej jakości

Dostępne są złącza zarówno do zastosowań standardowych – szybkozłącza do powietrza do 16 bar, jak i złącza specjalne do powietrza o średnim (do 250 bar) i wysokim ciśnieniu (do 1000 bar i więcej). Szybkozłączki do pneumatyki stosuje się do niebezpiecznych obwodów gazowych, sterowanych przez ramiona robo tyczne (Główne gałęzie przemysłu: chemiczny, jądrowy), a także do dużych węży sprężarek serii LS.

Większość złączy pneumatycznych przystosowana jest do pracy ze sprężonym powietrzem. Z reguły nadają się również do pracy podciśnieniowej. W przypadku pracy z podciśnieniem konieczne jest stosowanie złączek i nypli z zaworami oraz ze specjalnymi wzmocnionymi sprężynami, aby zapobiec wyciekom powietrza.