Czy unieważnienie WIBOR jest możliwe?

Sytuacja na rynku kredytów złotówkowych ze zmiennym oprocentowaniem od kilku miesięcy jest wyjątkowo trudna. Zdecydowana większość tych kredytów to kredyty hipoteczne, a więc opiewające na bardzo wysokie sumy. Oprocentowanie tych kredytów uzależnione jest między innymi od stawki WIBOR, która znacząco wzrosła wraz z podwyżkami stóp procentowych w NBP. W takiej sytuacji wielu kredytobiorców zastanawia się, czy da się przeprowadzić unieważnienie WIBOR?

Czy można usunąć WIBOR z umowy kredytowej?

Unieważnienie umowy kredytowej z WIBOR jest oczywiście możliwe, ale tylko na drodze postępowania sądowego. Pozew o unieważnienie WIBOR można złożyć samodzielnie. O wiele jednak lepszym rozwiązaniem jest zwrócenie się o pomoc do kancelarii adwokackiej, która specjalizuje się w unieważnianiu umów kredytowych, a prawo bankowe nie ma dla niej żadnych tajemnic. Pozytywne zakończenie sporu oznacza, że bank zwróci wszystkie wpłacone na jego konto przez kredytobiorcę raty odsetkowe. Ponadto zwrócone zostaną koszty procesu.