Co należy wiedzieć na temat unieważnienia umowy kredytowej z WIBOR?

Sąd Okręgowy w Katowicach w 2022 roku wydał decyzję, która może być przełomowa dla wielu kredytobiorców. Szeroko stosowany przy ustalaniu stóp procentowych i odsetek m.in. w kredytach wskaźnik WIBOR został tymczasowo wykreślony z umów kredytowych. To pozwoli klientom banków na płacenie niższych rat kredytu oprocentowanych jedynie marżą bankową.

Decyzja ta potwierdza rosnące przekonanie w społeczeństwie, że WIBOR może być wadliwy, a banki nie informują kredytobiorców o pełnym ryzyku związanym z tym wskaźnikiem.

Unieważnienie umowy kredytowej z WIBOR – czy jest to możliwe? Czym to skutkuje?

W przypadku usunięcia WIBOR z umowy kredytowej, kredytobiorcy powinni otrzymać zwrot kwoty, którą już wpłacili na raty kredytowe oparte na WIBOR. Dodatkowo, gdyby WIBOR został usunięty z umów kredytowych, oprocentowanie zmniejszyłoby się o około 7,5%, co dla niektórych zobowiązań oznaczałoby znaczący spadek w porównaniu z obecnym oprocentowaniem.

Kredytobiorcy mają zatem szansę na unieważnienie umowy kredytowej z WIBOR lub na uzyskanie zwrotu już wpłaconych pieniędzy wskutek wykreślenia wskaźnika z umowy.